Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan privacy. Conform onze gedragscode passen wij de volgende principes toe op de bescherming van privacy en gegevens:

 • Wij respecteren en beschermen de privacy en beveiligen persoonsgegevens conform alle toepasselijke wetten en voorschriften.
 • Wij gebruiken en verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben, en doen dit alleen met uitdrukkelijke toestemming of andere wettelijke grondslag.
 • Wij zijn kritisch, transparant en helder over wanneer, hoe en waar wij persoonsgegevens gebruiken.
 • Wij volgen de normen van “privacy by design” en „”privacy by default”, en beoordelen bij de ontwikkeling van nieuwe producten of service-initiatieven de impact op de privacy.
 • Wij zorgen ervoor dat we persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren en volgen alle toepasselijke schema’s en voorwaarden voor gegevensbewaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
elektronicashops.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw contactgegevens. Uw naam en voornaam,  e-mailadres.
 • Uw beoordelingen. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses, productbeoordelingen die u op onze website publiceert.
 • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
 • Uw communicatiegegevens. Uw aanvragen en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elektronicashops.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
elektronicashops.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
elektronicashops.be gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Overige bepalingen omtrent het plaatsten van cookies
Deze website bevat linkjes naar andere partijen die mogelijk persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben hier geen invloed op. Door gebruik te maken van deze website is het dus mogelijk dat u op een andere website terecht komt die wel persoonsgegevens verzamelen of naast functionele cookies andere type cookies plaatst waarmee persoonsgegevens worden verzameld

 
Gegevensbewaring
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich registreren of geregistreerd zijn op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@elektronicashops.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. elektronicashops.be zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. elektronicashops.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
elektronicashops.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@elektronicashops.be.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

CONTACT EN VRAGEN
Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of onze omgang met uw persoonsgegevens in het algemeen, neem dan contact met ons via https://www.elektronicashops.be/contacteer-ons/ en vermeld uw verzoek.